Sąlygos ir taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE NUPERKU.LT TAISYKLĖS

1. Prekių užsakymas

1.1 Perkant prekes internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes internetinėje parduotuvėje, pateikia užsakymą užpildant visą informaciją, kurią prašoma pateikti, pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „tęsti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pradavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.

2.3 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes, kurios yra apmokėtos.

3.2  Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

4. Pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip pardavėjo interneto tinklapyje arba nesusitariama kitaip):

  • per 1 – 3 (vieną – tris) darbo dienas.   

5. Mokėjimo tvarka

5.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą Nuperku.lt įgalioto trečiojo asmens UAB EVP international, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą arba tiesiogiai į UAB Schindler projektai sąskaitą.